• Contact Us
  • Contact Us

    Goke Microelectronics Co., Ltd.

    No.9,East 10th Road(South),Xingsha,Changsha,Hunan 410131,China

    Tel:+86073188218999

    ContactUs

Headquarters address : No. 9, East 10th Road ( South ), Xingsha, Changsha, Hunan, China
Postcode:410131